คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบสมาร์ทการ์ด ศธ.02 ออนไลน์

ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งระบบ สมาร์ทการ์ด ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่สถานศึกษา Ver 1.3

คู่มือโปรแกรมสมาร์ทการ์ด ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่สถานศึกษา


คู่มือจากระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-CODE) (กระทรวงศึกษาธิการ)

คู่มือการใช้งาน ระบบเครือข่าย ของสถานศึกษา


คู่มือข้อมูลมาตรฐานกลางกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลมาตรฐานกลางกระทรวงศึกษาธิการ


เตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลจากภายนอก

โครงสร้างไฟล์ข้อมูลเพื่อนำเข้า

คู่มือการนำเข้าข้อมูลจากภายนอก