ระบุคำถามที่ต้องการค้นหา

 คำถามที่พบบ่อย


     เรื่อง กรณีที่ลืมรหัสผ่านในการเข้าระบบ ศธ.02 ออนไลน์ต้องทำอย่างไร
     เรื่อง นำเข้าระยะสั้นมีสูงสุดแค่นักเรียนรหัส60แต่รหัสนักเรียน61ไม่เข้า
     เรื่อง ส่งข้อมูลเกรดเฉลี่ยไม่ได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการส่งข้อมูลแล้วติด GPA : ต้องมากกว่า 1.5 และ GPA : ต้องมากกว่า 0.00
     เรื่อง รายวิชาของส่วนกลางที่ ท-ป-น- เป็น * * *
     เรื่อง ภาคเรียนไม่มีให้เลือกต้องทำอย่างไง
     เรื่อง แก้ไขชื่อสถานศึกษาเดิม
     เรื่อง ชื่อครูผู้สอนระยะสั้นไม่มี เพิ่มชื่อเข้าไปในระบบ ยังไงครับ
     เรื่อง กรอกชื่อผอ.ลงไปในศธ. 02 ออนไลน์ แล้ว แต่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาส่งหนังสือ ไม่ปรากฎรายชื่อผอ.ตรงสรุปขึ้นมาเกิดจากอะไร