ติดต่อ-สอบถาม

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบสามารถติดต่อได้ที่นี่


ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา
ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา โทรศัพท์ 02-026-5555 ต่อ 3333
หรือ คุณพศิน อยู่อำไพ 089-491-3418 : ในวันและเวลาราชการ

ระบบงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา
ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1308
ในวันและเวลาราชการ

ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งาน
ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1307
ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่อยู่ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2281 5555 แฟ็กซ์ 0 2282 0855
อีเมล webmaster@vec.go.th