รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.5
รายการใหม่
1. เพิ่มการค้นหาด้วยกลุ่มเรียน ที่ข้อมูลแผนการเรียนของสถานศึกษา
2. เพิ่มตารางเรียนตารางสอนของครูผู้สอนเพื่อเอาไว้เบิกเงิน
3. เพิ่มชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ และ ที่อยู่ภาษาอังกฤษ ของฐานข้อมูลสถานศึกษา
4. ชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล ภาษาอังกฤษ ระบบจัดเตรียมไว้ให้ โดยเชื่อมโยงจากที่อยู่ไทยให้อัตโนมัติ
รายการที่ปรับเปลี่ยน
1. ปรับ ใบ รบ.1 ปวพ.58 ไทย อังกฤษ ของข้อมูลนักเรียนนักศึกษา (ระยะสั้น/นอกระบบ)
2. ปรับ ใบ รบ.2 ปวพ.58 ของข้อมูลนักเรียนนักศึกษา (ระยะสั้น/นอกระบบ)