รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.11
รายการใหม่
1. การบันทึกโครงสร้างหลักสูตรของสถาบัน
2. บักทึกข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรของสถาบัน
3. บัตรอัพรูปภาพลายเซ็นบัตร
4. อัพรูปภาพพื้นหลังบัตรนักเรียนนักศึกษา
5. หนังสือแจ้งผู้ปกครองให้ลาพักการเรียน
6. ใบแทนประกาศนียบัตร
รายการที่แก้ไข
1. ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ปรับแบบฟอร์มให้ตามระเบียบ
2. ใบรับรองความประพฤติ ปรับแบบฟอร์มให้ตามระเบียบ
3. ใบแจ้งรักษาสภาพนักเรียนนักศึกษา ปรับแบบฟอร์มให้ตามระเบียบ
4. ใบแจ้งพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา ปรับแบบฟอร์มให้ตามระเบียบ