รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.36
รายการใหม่
1. มีระบบหรือส่วนที่รองรับการเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานอื่นๆ ที่มีรูปแบบหรือการทำงาน
2. ในลักษณะ API/Web Service ตามมาตรฐาน JSON หรือ XML ได้เป็นอย่างน้อย
3. กำหนดรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับระบบงานอื่นๆ ที่ต้องการขอเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
4. ในรูปแบบบริการ AP/Web Service ที่มีการจัดเตรียมไว้แล้วได้
5. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามรูปแบบงาน Function ที่กำหนดได้
6. มีการจัดเก็บประวัติการใช้งาน Log ในส่วนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานได้
7. พิมพ์รายงานประวัติการใช้งานส่วนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานได้
8. สามารถส่งออก Export ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปัจจุบันตามรูปแบบและปริมาณข้อมูลที่มีการจัดเก็บในระบบ
9. ในรูปแบบบริการ API/Web Service หรือไฟล์ข้อมูล เพื่อจัดส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลรับผิดชอบ VCOP นำไปใช้งานได