รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.7
รายการใหม่
1. เพิ่มสถานะการตรวจสอบวุฒิ, เลขที่หนังสือตอบกลับ และ วันที่หนังสือ
รายการที่ปรับเปลี่ยน
1. เพิ่มระดับชั้น ที่หน้าจอข้อมูลนักเรียนนักศึกษา (ปกติ)
2. ปรับแก้ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา (ปกติ) เสร็จเรียบร้อย
3. เพิ่มค้นหาตามประเภทวิชา, สาขาวิชา, สาขางาน, ประเภทนักเรียนที่นักเรียนนักศึกษา(ปกติ)
4. แยกหน้าแก้ไขประวัติส่วนตัวนักเรียน กับ แก้ไขรูปภาพ ที่หน้าจอนักเรียนนักศึกษา(ปกติ)
5. สามารถปรับสถานภาพผู้เรียนได้จากหน้าจอ นักเรียนนักศึกษา(ปกติ)
6. สถานศึกษาทวิศึกษา กับ สถานศึกษาเดิม ให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลสถานศึกษาจากฐานข้อมูลกลาง